Beställningsformulär

Samtliga priser är exklusive moms och indexregleras varje år. Uppsägning av detta avtal skall ske minst en månad för avtalstidens utgång annars förlängs avtalet ytterligare en period.

Betalningsvillkor är 30 dagars netto.