KÖPVILLKOR

LEVERANSER

Leveranser i Lorum Ipsum, SLorum Ipsum. Fruktkorgarna levereras på överenskomna dagar och platser mellan kl. xx.xx -xx.xx. Vid röda dagar sker alltid den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet.

ÄNDRINGAR I ABONNEMANG

Behörig beställare måste skriftligen meddela Fruit at work senast 3 arbetsdagar före önskad ändring. Skriv till info@fruitatwork.se eller på Kontakta oss.

KUNDENS ANSVAR

Kunden har ansvaret att för överenskomna leveranstider och platser hålla lokaler och tillhörande områden tillgängliga för leverans.

LEVERANSUPPEHÅLL

Behörig beställare måste skriftligen meddela Monicas Frukt senast 5 arbetsdagar före önskat leveransuppehåll till info@fruitatwork.se eller på Kontakta oss.

KVALITETSGARANTI

Genom att teckna ett fruktabonnemang med Monicas Frukt erhåller kunden en garanti för att all frukt som levereras är av fullgod kvalitet. Vi garanterar att vi väljer de lämpligaste frukterna ur säsongens breda utbud, att vi omsorgsfullt handplockar ut den fräschaste frukten och att alltid vara snabba med att rätta till om det ändå skulle bli något fel

 

UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

Uppsägningstider gäller i första hand efter avtal. Om inget annat avtalats gäller följande uppsägningstider:
Upp till 6 korgar per vecka:
En månad
Från 6 upp till 20 korgar per vecka:
Två månader
Från 20 korgar per vecka:
Tre månader

REKLAMATION

Behörig beställare som anser att leverans inte uppfyller Fruit at works garanti för fullgod kvalitet skall göra en reklamation senast 36 timmar efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Fruit at work att samma dag eller senast nästa helgfria leveransdag kostnadsfritt för kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Samtliga priser är exklusive moms. I abonnemanget ingår också lån av korg. Samtliga priser justeras upp till 1 gånger årligen. Faktura i efterskott. 15 dagar kredittid.

RETURKORGAR

Som en del av våra miljömål tillämpar vi ett retursystem för våra korgar. För korgar som inte returneras debiterar vi en kostnad om 40 kr per korg.