KVALITETSGARANTI

Genom att teckna ett fruktabonnemang hos Fruit at Work erhåller kunden en garanti för att all frukt som levereras är av fullgod kvalitet. Vi garanterar att vi väljer de lämpligaste frukterna ur säsongens breda utbud, att vi omsorgsfullt handplockar ut den fräschaste frukten och att alltid vara snabba med att rätta till om det ändå skulle bli något fel.


UPPSÄGNING AV ABONNEMANG

Uppsägningstider gäller i första hand efter avtal. Om inget annat avtalats gäller följande uppsägningstider:
Minst 30 dagar innan avtalsperioden löper ut. Annars förlängs avtalsperioden enligt avtalet automatiskt med en ny avtatals period!

REKLAMATION

Behörig beställare som anser att leverans inte uppfyller Fruit at Works garanti för fullgod kvalitet skall göra en reklamation senast 36 timmar efter erhållen leverans. Vid sådan reklamation åligger det Fruit at Work att samma dag eller senast nästa helgfria leveransdag kostnadsfritt för kunden leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Samtliga priser är exklusive moms. I abonnemanget ingår också lån av korg. Samtliga priser justeras upp till 1 gånger årligen. Faktura i efterskott. 30 dagar kredittid.

RETURKORGAR

Som en del av våra miljömål tillämpar vi ett retursystem för våra korgar. För korgar som inte returneras debiterar vi en kostnad.

LEVERANSER

Fruktkorgarna levereras på överenskomna dagar och platser mellan kl. 07.00 -16.00. Vid röda dagar sker alltid den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet.

 

Garanti